Juridiskais birojs "Kolīzija" 0

Brīvības iela 37 - 6. kab, 2. stāvs, Rīga, LV-1010
Darba laiks:
  • Pr
  • Ot
  • Tr
  • Ce
  • Pk
  • Se Slēgts
  • Sv Slēgts
Apraksts:
Juridiskais birojs “Kolīzija” darbojas sekojošu jautājumu kategorijās:
• Ģimenes tiesībās – laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedzīšana, paternitātes noteikšana, laulāto kopmantas sadale, u.c.;
• Mantojuma tiesībās – testamentārā mantošana, likumiskā mantošana, līgumiskā mantošana, mantojuma dalīšana;
• Saistību tiesībās – tiesvedība darījumu atzīšana par spēkā esošiem vai neesošiem, zaudējumu un parādu piedziņa, iznomātāja un nomnieka tiesību pārstāvēšana u.c.;
• Patērētāju tiesībās – patērētāju tiesību aizstāvēšana;
• Lietu tiesībās – kopīpašuma izbeigšana, servitūtu lietas, īpašuma tiesību atzīšana, valdījuma tiesību atgūšana u.c.;
• Maksātnespējas procesi – prasības pieteikumu tiesai sagatavošana, fizisku personu un uzņēmumu maksātnespējas, likvidācijas, bankrota procesa noformēšana, pieteikšana, dokumentu sagatavošana;
• Nekustamo īpašumu darījumu, līgumu sagatavošana, noformēšana un reģistrācija Zemesgrāmatā;

• Tiek piedāvāta sekojoša juridiskā palīdzība:
-konsultāciju sniegšana;
-prasības pieteikumu, apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzību sagatavošana;
-dažāda veidu vēstuļu sagatavošana, t.i., iesniegumu, atbildes vēstuļu, paziņojumu, brīdinājumu, sūdzību utt., sagatavošana;
-pārstāvniecība tiesās un Šķīrējtiesās;
-līgumu sagatavošana;
-piedalīšanās pārrunās ar fiziskām, juridiskām vai valsts un pašvaldības iestādēm;
-juridisko un fizisko personu kompleksā juridiskā apkalpošana.
Nozare:
  • Juridiskie pakalpojumi