Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle, Baltinavas sektors 0

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Nozare:
  • Nodarbinātības valsts aģentūra