Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle, Tilžas sektors 0

Brīvības 5, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572