Alojas pasta nodaļa 0

Kalēju iela 3a - 1, Aloja, Alojas nov., LV-4064