Griezes pasta nodaļa 0

Sporta iela 13, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898