Traktordakteris 0

Krastmaļi, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145