"Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" SIA 0

K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013