Patentu valde 1

Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiks:
Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
  • Pr
  • Ot
  • Tr
  • Ce
  • Pk
  • Se Slēgts
  • Sv Slēgts
Apraksts:
Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības jomā.

Patentu valdei ir šādas funkcijas:
 reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
 veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā vērtību;
 veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;
 sniegt informācijas pakalpojumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, veidot specializētu informācijas krājumu.
Intelektuālā īpašuma informācijas centrs informē sabiedrību par intelektuālā īpašuma (izgudrojumu patentu, preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, autortiesību, augu šķirņu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu) tiesību aizsardzības jautājumiem.