- 15 %

Maksā par 45 minūtēm, konsultējies 1 stundu

Kupons ir derīgs no 01.09.18 līdz 30.09.18
Piedāvājums ir beidzies
Piedāvājums ir spēkā līdz 30.09.18
15% atlaide konsultācijai savā Nekustamā īpašuma pārvaldīšanā

Konsultācijas savā, Nekustamā īpašuma racionālā pārvaldīšanā, tajā skaitā - dzīvokļu īpašniekiem strīdos ar pārvaldniekiem

* SIA "Helio Media" nav atbildīgs par piedāvājuma saturu, kvalitāti un nosacījumiem. Par piedāvājumu pilnu atbildību nes pakalpojuma sniedzējs.