NĪSA, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība

Piedāvājums ir beidzies
Piedāvājums ir spēkā līdz 31.08.17

NĪSA, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība.

Nekustamā īpašuma sfēras sadrumstalotība un vienas specialitātes atšķirtība no citām bremzē šīs, valsts ekonomikai tik svarīgās nozares, dinamisku attīstību atbilstoši Latvijas valsts ekonomikas šodienas prasībām. Biedrība “Nekustamā Īpašuma Speciālistu apvienība NĪSA” ir profesionāla biedrība, kuras mērķis ir apvienot šīs plašās un tik nozīmīgās nozares speciālistus, ar mērķi, lai atvieglotu un veicinātu kontaktu un informācijas apmaiņas iespējas, gan starp nozares speciālistiem, gan lai nodrošinātu efektīvu pieeju šīs plašās nozares sniegtajiem pakalpojumiem un informācijai, tādējādi veicināt gan nozares attīstību, gan valsts ekonomiku kopumā.

Biedrības NĪSA galvenie mērķi:

-         Konsolidēt visu nekustamā īpašuma nozaru un specialitāšu speciālistus vienā vienotā organismā;

-         Veicināt un pilnveidot saites, kontaktus un informācijas apmaiņu starp dažādu nekustamā īpašuma nozaru speciālistiem;

-         Veidot centralizētu nekustamā īpašuma informatīvo bāzi un padarīt to ērti pieejamu sabiedrībai;

-         Veidot vienotu nekustamā īpašuma pārstāvniecību, kas varētu sekmīgi kontaktēt ar valsti un tās institūcijām, aizstāvēt kopīgās nekustamā īpašuma industrijas un tās speciālistu likumīgās un profesionālās intereses;

-         Stiprināt un attīstīt vienu no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem, nekustamā īpašuma industriju;

-         Sadarbojoties ar starptautiskām NĪ starpniecības darījumu speciālistu apvienībām un organizācijām ārpus Latvijas robežām.

“Nekustamā īpašuma mācību atbalsta centrs” - NĪMA MAC

Brīvības iela 92/94, 3. stāvs, Rīga, LV-1001

Tālrunis - 29105545

E-pasts: nima1sv@yahoo.com

* SIA "Media 360" nav atbildīgs par piedāvājuma saturu, kvalitāti un nosacījumiem. Par piedāvājumu pilnu atbildību nes pakalpojuma sniedzējs.