Aizvērt reklāmu

1188.lv atvērsies pēc 10

1188 DĀVINA PORTATĪVO DATORU

Lenovo Miix 310
1.kārtas laimētājs
Andrejs Judins 29779XXX
2.kārtas laimētājs
Natālija Dvoiniha 29216XXX
3.kārtas laimētājs
Valentīna Popova 29528XXX
 1. Vispārīgie noteikumi

  Loterijas organizētājs - SIA „Media 360“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV – 1011.

  1. Loterijas norises vieta - Latvijas Republika.
  2. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 2.janvāris. Loterijas norises beigu datums ir 2017.gada 5.aprīlis.
  3. Lai piedalītos loterijā, personai no 2017. gada 2.janvāra līdz 2017. gada 31.martam jāveic zvans par jebkura satura uzziņām uz informatīvo tālruni 1188.
 2. Laimestu fonds
  1. Laimestu kopējais daudzums ir 3 (trīs) portatīvie datori Lenovo Miix 310. Viena datora vērtība - EUR 239.58 (divi simti trīsdesmit deviņi eiro 58 centi), ieskaitot PVN, kopā EUR 718.74 (septiņi simti astoņpadsmit eiro 74 centi).
 3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt
  1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopēja, šo noteikumu 1.3. punktā noteikto dalībnieku skaita.
  2. Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 50000. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes veicot vienu zvanu uz 1188 par jebkura satura uzziņām ir 1:50000.
 4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība
  1. Loterijā piedalās ikviens, kas izmantos 1188 uzziņu dienesta pakalpojumus. Lai piedalītos loterijā, ir jāveic zvans uz numuru 1188 ar mērķi saņemt uzziņu par jebkura satura informāciju. Zvana laikā tiek piedāvāts piedalīties loterijā un pozitīvas atbildes saņemšanas rezultātā dalībnieka vārds, uzvārds un tālruņa numurs tiek reģistrēts elektroniskā formāta sarakstā. Laimests tiek piešķirts 1(vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2017.gada 2.janvāra līdz 2017.gada 31.janvārim ieskaitot, 1(vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 28.februārim ieskaitot, un 1 (vienam) dalībniekam, kas pieteicies laika posmā no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam ieskaitot, izlozes kārtā.
  2. Loterijas izlozes pirmā kārta norisināsies 2017.gada 2.februārī, plkst.14:00 Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes otrā kārta norisināsies 2017.gada 2.martā, plkst.14:00 Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu; loterijas izlozes trešā kārta norisināsies 2017.gada 3.aprīlī, plkst.14:00 Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pēc nejaušības principa izmantojot nejaušā skaitļa izvēles datorprogrammu.
  3. Pirmajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2017.gada 6.februārī; otrajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2017.gada 6.martā; trešajā kārtā laimējuša zvanītāja vārds, uzvārds tiks izvietots uzziņu dienesta 1188 mājas lapā 2017.gada 5.aprīlī.
  4. Katrā loterijas kārtā tiks izlozēs 1 portatīvais dators Lenovo Miix 310. Viena datora vērtība - EUR 239.58 (divi simti trīsdesmit deviņi eiro 58 centi), ieskatot PVN, kopā EUR 718.74 (septiņi simti astoņpadsmit eiro 74 centi).
  5. Loterijā laimējušiem dalībniekiem uz viņu norādītiem mobilo vai fiksēto tālruņu numuriem tiks veikts zvans ar paziņojumu par laimestu līdz 2017.gada 7.februārim, līdz 2017.gada 7.martam un 2017.gada 6.aprīlim attiecīgi.
 5. Laimestu saņemšana
  1. Laimestu, datoru Lenovo Miix 310 - EUR 239.58 (divi simti trīsdesmit deviņi eiro 58 centi), ieskaitot PVN, var saņemt:
   1. Media 360 birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 105.
  2. Saņemot laimestu ir nepieciešams nosaukt Media 360 attiecīgajam darbiniekam vārdu, uzvārdu un mobilā vai fiksēta tālruņa numuru, kā arī uzrādīt personas apliecinošo dokumentu. Saņemt laimestu var līdz 2017. gada 8.maijam.
 6. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi
  1. Loterijas dalībnieka tiešie izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā ir maksa par zvanu uz uzziņu tālruni 1188.
  2. Loterijas dalībniekam var būt citi izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  3. Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
 7. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
  1. Pretenzijas šīs pakalpojumu loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz loterijas organizatora biroju SIA „Media 360“, reģistrācijas Nr. 40103360903, adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, līdz 2017. gada 8. maijam (pasta zīmogs). Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu laikā pēc saņemšanas.
 8. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas organizators neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.
  2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
  3. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
  4. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties www.1188.lv

Rīgā, 2016. gada 5.decembrī
Loterijas atļaujas numurs – Nr. 8671

SIA „Media 360“
tālrunis uzziņām: 1188

1188.lv