Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Apsargs – darba tirgū pieprasīta profesija! Uzzini kā iegūt apsardzes darbinieka sertifikātu!

FOTO : Daizpon

Papētot darba sludinājumu portālus, nav grūti nonākt līdz secinājumam, ka apsargi tiek meklēti ļoti plašā skaitā. Tomēr, lai pildītu apsarga pienākumus, nepieciešams iegūt sertifikātu. Uzzini, kas nepieciešams, lai varētu saņemt sertifikātu, un kā pagarināt tā derīguma termiņu, jo sertifikātu izsniedz uz 5 gadiem.

Apsargu mācību centrs “DAIZPON” (turpmāk-DAIZPON) realizē sekojošas “Personu un īpašuma aizsardzība” izglītības programmas, pēc kuras apgūšanas iespējams saņemt apsarga sertifikātu

 • 84 stundu profesionālās pilnveides programma, Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma;
 • 480 stundu profesionālās tālākizglītības programma ar iegūstamo kvalifikāciju – Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • 940 stundu profesionālās tālākizglītības programma ar iegūstamo kvalifikāciju – Apsardzes organizators (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Visas realizētās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas Izglītības kvalitātes valsts dienestā līdz 2022.gadam.

DAIZPON piedāvā arī kursus apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai.

Papildus DAIZPON īsteno Ieroču kursus ieroču atļaujas nēsāšanas un glabāšanas saņemšanai un speciālos cīņas apmācību kursus apsardzes uzņēmumu darbiniekiem – aizturēšanas tehnikas, ieroču un speclīdzekļu izmantošana aizturēšanā, aizsardzība uzbrukuma gadījumā, aizturēšanas tehnika no dažādām pozīcijām, situāciju improvizācijas apsardzes darbībā.

Kādām prasībām jāatbilst, lai iegūtu apsarga sertifikātu?

DAIZPON instruktors I.Ponomarenko informē, kādi ir visi likumā noteiktie kritēriji, lai persona varētu saņemt apsarga sertifikātu:

 1. ir apgūta viena no apsardzes izglītības “Personu un īpašuma aizsardzība” programmām;
 2. ir nokārtots Valsts pārbaudījums (tests), ja personai ir apguvusi 84 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma";
 3. Valsts policijā ir iesniegts iesniegums apsardzes sertifikāta saņemšanai, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:

 • psihiatra un narkologa atzinums;
 • apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu;
 • izglītības dokuments par apsardzes izglītības programmas beigšanu;

 4. persona ir samaksājusi valsts nodevu 20.00 EUR par apsardzes sertifikāta saņemšanu;

 5. persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

Kādos gadījumos apsarga sertifikātu nebūs iespējams saņemt?

Papildus I.Ponomarenko informē, ka apsardzes sertifikātu neizsniedz personai, kura :

 1. Ir sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 2. Ir notiesāta par 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, — ja nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas stāšanās spēkā;
 3. Ir atbrīvota no kriminālatbildības par 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis gads pēc lēmuma stāšanās spēkā;
 4. Ir nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības par 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — pirms pārbaudes laika beigām;
 5. Kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;
 6. Ir administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, — ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;
 7. kurai pēdējā gada laikā anulēts apsardzes sertifikāts.

Kā pagarināt apsardzes sertifikāta termiņu?

I.Ponomarenko paskaidro sekojošo - lai pagarinātu apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, persona, kura apguvusi Pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu “Apsardzes darbs” 160 stundu apjomā, var izvēlēties – vai kārtot pārbaudījuma testu Valsts policijā vai apgūt mācību kursu 80 stundu apjomā.

Persona, kura izvēlējusies kārtot pārbaudījumu Valsts policijā, var patstāvīgi apgūt mācību testu un nokārtot pārbaudījuma testu Valsts policijā, kura rezultāti ir derīgi vienu gadu no pārbaudījuma kārtošanas dienas.

Tāpat I.Ponomarenko atgādina, ka Iesniegumu par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu pēc pārbaudījuma kārtošanas Valsts policijā jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Savukārt, persona, kura izvēlējusies pagarināt apsardzes sertifikāta termiņu bez pārbaudījuma testa kārtošanas Valsts policijā, 5 gadu laikā pēc apsardzes sertifikāta saņemšanas apgūst 80 stundu mācību kursu apsardzes mācību centrā un saņem izziņu par 80 stundu mācību kursu apgūšanu. Izziņa nepieciešama iesniegšanai Valsts policijā.

Atkal I.Ponomarenko uzsver, ka Iesniegumu par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas Valsts policijā jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Iesniegumiem par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu jāpievieno sekojoši dokumenti:

 • psihologa un narkologa atzinums (derīgs 3 mēnešus no izsniegšanas dienas);
 • izglītības dokumentu par apsardzes izglītības programmas beigšanu;
 • izziņa par 80 stundu kursu (neattiecas uz personām, kuras kārtoja Valsts pārbaudījumu).

Pirms iesnieguma iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva 20.00 EUR par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu. Bankas maksājuma izdrukas nav jāpievieno, kā arī nav nepieciešams iesniegt fotogrāfiju, jo fotogrāfija tiks iegūta no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas. Jaunu apsardzes sertifikātu izsniedz 30 dienu laikā uz 5 gadiem.