Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Kādas izmaiņas gaidāmas attiecībā uz maternitātes un slimības pabalstiem?

unsplash.com

unsplash.com

Darbnespējas pabalsts smagi slima bērna kopšanas gadījumā

Ir sagatavoti grozījumi likumā " “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, lai slima bērna kopšanai atsevišķos gadījumos pienāktos vairāk valsts apmaksāto darbnespējas lapas B dienu. Šajā grozījumu projektā paredzēts noteikt minimālo sociālās apdrošināšanas periodu arī tiesībām uz maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, kā arī pabalstu aprēķinam no vidējās iemaksu algas aprēķina perioda izslēgt pēdējos četrus mēnešus.

Gaidāmie grozījumi attiecas uz vecākiem, kuri kopj ļoti smagi slimu bērnu līdz 18 gadu vecumam, un paredz ilgāku slimības pabalsta izmaksas periodu darbnespējas laikā vecākiem. Likumprojektā nav iekļautas konkrētas diagnozes, taču atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai smaga saslimšana saistīta ar šādām diagnozēm: iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas, ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas, audzēji.

Savukārt no 2021. gada 1. janvāra pabalstu paredzēts izmaksāt līdz darba nespējas 30. dienai, ja bērns kopts traumas dēļ, kura saistīta ar kaulu lūzumu.

Mainīsies sociālās apdrošināšanas minimālais periods

Šobrīd, lai būtu tiesības uz slimības pabalstu, ir nepieciešams likumā noteiktais sociālās apdrošināšanas iemaksu periods jeb kvalifikācijas periods: vismaz trīs mēneši pēdējos sešos mēnešos vai seši mēneši – pēdējo 24 mēnešu laikā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. No 2020. gada 1. septembra šādu kvalifikācijas periodu paredzēts noteikt arī maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstam. Labklājības ministrija ierosinājusi šos grozījumus, norādot, ka attiecīgajam apdrošināšanas veidam būtu ieskaitāms arī periods, kurā persona bijusi darba ņēmēja un atradusies grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, un saņēmusi maternitātes, vecāku vai slimības pabalstu vai bijusi darbnespējīga un saņēmusi slimības pabalstu, kā arī laiks, kad persona atradusies atvaļinājumā, par kuru ir piešķirts paternitātes pabalsts.

Mainīs vidējās iemaksu algas 12 mēnešu atskaites punktu

Saskaņā ar likumu darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja. Ar 2020. gada 1.janvāri paredzēts pabalstu aprēķināšanai vidējo iemaksu algu noteikt no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot četrus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums vai piedzimis bērns.

Tiks ņemta vērā apdrošināšana remigrējušajiem

Remigrējušajiem Latvijas pilsoņiem no 2020.gada 1.septembra ņems vērā attiecīgo apdrošināšanas periodu Eiropas Savienības dalībvalstī, Šveices Konfederācijā, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, nosakot tiesības uz maternitātes, paternitātes vai vecāku pabalstu. Likumprojektā gan iekļauta norma, kas paredz pabalstu ieskaitīt tikai Latvijas kontā.