Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Mežu īpašumi kā ienākumu avots

Photo by Radek Grzybowski on Unsplash

Photo by Radek Grzybowski on Unsplash

Kā gūt maksimālo labumu no meža īpašuma un vienlaikus apsaimniekot mežu gudri? Šādi jautājumi var rasties ikvienam, kuram īpašumā ir mežs. Protams, ka meži – tas ir Latvijas vērtīgākais resurss, kuru, apsaimniekojot prasmīgi, iespējams gūt ienākumus, vienlaikus neizdarot kaitējumu Latvijas ekosistēmai.

Par to, kādi ir biežākie jautājumi, kuri rodas meža zemju īpašniekiem, un kas jāņem vērā, pārdodot vai nododot mežu īpašumus apsaimniekošanai citiem, vaicājām uzņēmumam “Mežizstrāde.lv”, kas sniedz konsultācijas īpašuma efektīvai pārvaldībai un veic meža apsaimniekošanas projektu izstrādi jau 30 gadus.

Kādi ir varianti peļņas gūšanai no meža īpašuma?

Situācijas, kādās varētu rasties vajadzība mežu īpašumu pārdošanai, ir dažādas. Tāpat dažādi ir iespējamie varianti, kā gūt labumu no mežu īpašumiem. Tas atkarīgs no īpašnieka vajadzībām un vēlmēm, kā arī pašas mežu situācijas, kuru analīzi labāk uzticēt kvalificētam mežizstrādes speciālistam.

Uzņēmuma “Mežizstrāde” pieredzē ir trīs biežākie gadījumi, kādos cilvēki grib gūt ienākumus no savā īpašumā esošās mežu zemes:

  • Ja meža īpašums saņemts mantojumā, un atrodas tālu no dzīvesvietas, tādēļ nav nepieciešams nemaz. Tādā gadījumā parasti tiek pārdots viss meža īpašums
  • Kad nepieciešami lieli naudas līdzekļi kādiem lielākiem tēriņiem, tad pārdod izstrādes tiesības visā īpašuma, bet tiek saglabāts pats īpašums. Šādos gadījumos gan uzņēmuma speciālisti iesaka no meža gūtos naudas resursus ieguldīt lielos pirkumos – nevis iztērēt meža sniegto peļņu ikdienas sīkumos, jo var nepamanīt ka nav vairs ne naudas ne mantas.
  • Ja mežs tiek izmantots kā pastāvīgs iztikas avots, iegūtos līdzekļus ieguldot saimniecībā, tad pārdod meža ciršanas tiesības uz atsevišķiem meža nogabaliem sadalot cērtamo fondu uz vairākiem gadiem.

Ja nav prasmju, kā apsaimniekot meža īpašumu, prātīgāk ir uzticēt to tiem, kas to prot.

Ko mežizstrādes uzņēmums veiks meža īpašnieka vietā?

Viss sākās ar meža apsaimniekošanas projektu. Bez projekta nevar dabūt ne ciršanas apliecinājumus, ne pārdot īpašumu. Ja tāda nav, “Mežizstrāde.lv” to sagatavos nedēļas laikā. Nākošais posms ir apzināt, kādas cirtes kādos nogabalos var taisīt (kailcirtes, izlases cirtes, kopšanas cirtes vai kādas citas). Kailcirtes ir jāiestigo un jāuztaisa skices. Bieži ir jāveic caurmēra mērījumi, jāsaraksta pieteikumi meža dienestam. Šīs darbības bez speciālām zināšanām, aparatūrām un programmām nemaz nevar paveikt. Un tad, kad ir apzināts, ko tad var cirst un ko nevar, cik par to sanāks nauda, tad kopā ar saimnieku izlemj, kuru variantu izvēlēties.

Jebkura mežizstrādes procesa pamatuzdevumi ir izstrādāt ciršanai paredzēto mežaudzi atbilstoši piemērotākajam mežizstrādes laikam, sezonai un tehnoloģijai; organizēt un veikt koku gāšanu, atzarošanu, sagarumošanu un pievešanu; šo izstrādi veikt, stingri ievērojot valstī pieņemtās mežizstrādes normas, nepieļaujot meža infrastruktūras būvju bojāšanu.

Uzņēmumam “Mežizstrāde.lv” ir gan nepieciešamā pieredze, prasmes un zināšanas, gan par meža apsaimniekošanas tiesiskajiem, ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem principiem, gan arī nepieciešamā tehnika. Uzņēmums neveic starpnieka funkcijas, bet paši apsaimnieko un izstrādā iegādātās meža platības kopš 1999. gada – jau vairāk nekā 2000 ha platībā.

“Mežizstrāde” iepērk:

  • neizstrādātus, daļēji izstrādātus meža īpašumus,
  • cirsmas un cirsmu izstrādes tiesības,
  • apaugumus,
  • meža zemes ar apgrūtinājumiem.

Kā noteikt meža vērtību?

Galvenā problēma, kas nomāc meža īpašniekus – kā noteikt sava meža vērtību? Kādā formātā to labāk pārdot? Pat pieredzējuši taksatori bieži novērtē tik atšķirīgi ka rodas apjukums. Ekspertiem vienu noteiktu cenu varētu būt grūti izvērtēt, pašam, draugam vai kaimiņam – pat neiespējami.

“Mežizstrāde.lv” sniedz vienkāršu padomu: piedāvāt savu īpašumu vairākiem mežu iepirkšanas uzņēmumiem, un tirgot tam, kurš vairāk maksā. Bet ļoti ieteicams pārdot tiem, kas maksā uzreiz, pirms izstrādes uzsākšanas. Tirgū ir tādas kompānijas, kas piedāvā apmaksu pēc izstrādes, vadoties pēc realizētajām pavadzīmēm. Izsekot patiesajiem daudzumiem un koku vērtībai praktiski nav iespējams, jo mežizstrāde notiek cauru diennakti. Tā var ilgt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Un neviens nav gatavs tik ilgu laiku pavadīt mežā, visu diennakti skaitot savus kokus. Papīrus jau var sarakstīt, kā vajag. Tāpat arī gaidīt naudu, kuru var nesaņemt nemaz vai saņemt mazāk par solīto. Uz pieres jau nav rakstīts, kurš ir godīgs un kurš nav.

“Mežizstrāde.lv” samaksu par kokiem veic pirkuma dienā. Līgumi ir sastādīti saprotami, bez sarežģītiem juridiskiem terminiem un formulējumiem, tādēļ nav vajadzīgs jurists, lai saprastu par ko ir līgums.

Ja ir vajadzība pēc naudas un pieder mežs, bet tomēr nav skaidrs ar ko sākt, var piezvanīt uz t. 29113030 un vienkārši aprunāties. Bez saimnieka paša vai pilnvarotās personas mežu dienests nevienam ciršanas apliecinājumus nedod, tāpēc nav jāuztraucas, ka pasakot īpašuma nosaukumu un kadastra numuru, kāds var mežu izstrādāt bez jūsu piekrišanas. Tas nav iespējams.