Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Profesionālā izglītība metālapstrādē – garantēts darbs nozarē!

Photo by Maxime Agnelli on Unsplash

Metālapstrāde – rūpniecības nozare ar nākotni

Mašīnbūve un metālapstrāde ir viena no Latvijas vadošajām rūpniecības nozarēm, liecina dati par 2018. gadu. Palūkojoties uz tehnoloģiju attīstību pasaulē, ir skaidrs, ka šī nozare turpinās tikai augt – pasaulei vajag iekārtas, mehānismus un mašīnas!

Latvijā viena no straujāk augošajām metālapstrādes apakšnozarēm saistīta ar piegādēm auto rūpniecībai. Šajā segmentā ir piesaistītas apjomīgas ārvalstu tiešās investīcijas, turklāt mašīnbūves un metālapstrādes nozare ir izteikti eksporta orientēta, jo vidēji ap 75 - 80% no saražotās produkcijas tiek eksportēts uz vairāk nekā 100 pasaules valstīm.

Nodarbinātības iespējas nozarē

Pētījumi rāda, ka līdz ar metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumu acīmredzamo efektivitātes pieaugumu un tehnoloģisko modernizāciju, pieaug arī produktivitātes rādītāji un līdz ar to nodarbinātības pieauguma tempi atpaliek no apgrozījuma un pievienotās vērtības pieauguma tempiem. Tas nozīmē, ka kvalificēti speciālisti nozarē ir pieprasīti. Šādu speciālistu pieejamība tiek minēta kā viena no nozares galvenajām prioritātēm, un tas nozīmē, ka metālapstrādes speciālistiem darbs ir garantēts.

Kādas profesijas ietver metālapstrāde?

Atkarībā no noteiktās apakšnozares un uzņēmuma specifikas, darbs ar metālapstrādi atšķiras katrā uzņēmumā, tomēr ir novērojama tendence, pēc kurām profesijām darba tirgū ir vislielākais pieprasījums. Ieskatoties vakanču portālos, redzams, ka daudzi uzņēmumi aktīvi meklē metinātājus, atslēdzniekus, kā arī citus cilvēkus ar tehniskām prasmēm un zināšanām – gan darbam ar rokām, gan darbam ar iekārtām. Skaidrs, ka nekvalificētus darbiniekus tik specifiskā darbā neņems, jo darbam metālapstrādē un mašīnbūvē ir nepieciešamas specifiskas profesionālās kompetences un profesijai atbilstoša profesionālā kvalifikācija.

Kur iegūt profesionālo kvalifikāciju darbam metālapstrādē?

Rīgas 3. arodskola īsteno trīs arodizglītības programmas, kas nodrošina teorētisko zināšanu un praktiskā darba prasmju apguvi darbam metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos. Pēc izvēlētās izglītības programmu sekmīgas apguves izglītojamie iegūt kādu no metālapstrādes nozares profesionālajām kvalifikācijām:

1) “Metālapstrāde 32 521 01 1” (iegūstamās profesionālās kvalifikācijas-atslēdznieks, virpotājs un rokas lokmetinātājs (MMA)) – vienīgā izglītības programma valstī, kurā 3 gadu laikā izglītojamie apgūst trīs darba tirgū pieprasītās un labi apmaksātas metālapstrādes profesijas

2) “Metālapstrāde 32a 521 01 1” (iegūstamās profesionālās kvalifikācija – rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – izglītības programmā 1 mācību gada laikā izglītojamie iegūst metinātāja profesijai nepieciešamās zināšanas un praktiskā darba prasmes.

3) “Metālapstrāde 32a 521 01 1” (iegūstamā profesionālā kvalifikācija - lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)) – izglītības programma apgūstama 1 mācību gada laikā.

Izglītojamajiem, kuri labi nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no metināšanas veidiem, ir papildus iespēja iegūt starptautisko metinātāja sertifikātu noteiktam metināšanas veidam.

Metālapstrādes izglītības programmās uzņem izglītojamos ar pamatskolas vai vidējo izglītību. Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu “Metālapstrāde 32 521 01 1” līdztekus profesionālajai izglītībai iegūst arī vidējo izglītību (pilnā vai nepilnā apjomā pēc izglītojamā izvēles).

Izglītības programmās “Metālapstrāde 32a 521 01 1” uzņem personas no 17 gadu vecuma.

Mācības skolā notiek latviešu valodā. Izglītojamajiem ir iespējas sevi pilnveidot interešu izglītības pulciņos un sporta sekcijās.

Rīgas 3. arodskola nodrošina izglītojamos arī mācību prakses vietām uzņēmumos. Izglītojamos, kuru deklarētā dzīves vieta nav Rīgā, skola nodrošina ar vietu skolas dienesta viesnīcā.

Kādas mācību programmas vēl iespējams apgūt Rīgas 3. arodskolā?

Neskatoties uz to, ka Rīgas 3. arodskola valstī pazīstama kā izglītības iestāde ar noturīgām tradīcijām metālapstrādes speciālistu sagatavošanā, izglītības iestāde papildus īsteno izglītības programmas izglītojamajiem ar vidējo izglītību: “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (iegūstamā profesionālā kvalifikācija -lietvedis, mācību ilgums 1 gads) un “Programmēšana”(iegūstamā profesionālā kvalifikācija- programmēšanas tehniķis).

Rīgas 3. arodskola piedalās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā. Projekta ietvaros strādājošām personām ir iespējas apgūt tālākizglītības programmas un iegūt MMA, MAG un TIG metinātāja profesionālās kvalifikācijas. Mācības šajās mācību grupās tiek organizētas darbadienu vakaros.

Papildus izglītības programmu īstenošanai Izglītības iestāde veic ārpus formālās izglītības iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanu lietveža, virpotāja, MAG metinātāja, TIG metinātāja un MMA metinātāja profesijās.

Apgūsti perspektīvu un labi apmaksātu profesiju bez iestājpārbaudījumiem un studiju maksas, toties ar valsts garantētu stipendiju pašā Rīgas centrā: https://www.3arodskola.lv/uznemsana/