Lēnu Romas katoļu draudze 0

Katoļu baznīca, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
Католическая церковь в Никрацской волости