"Latvijas Samariešu apvienība" biedrība (LSA) 0

Merķeļa iela 5, Rīga, LV-1050