"AK12" SIA, riepas Valmierā 0

Kalnmeijas, Valmiera, LV-4200