"Vizon", kurināmais 0

Stūraiņu 14, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2119