Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Ar ko jārēķinās, ja vēlies izcirst mežu?

Cilvēks zāģē koku, meža zāģēšana. Image by hagenstaadt from Pixabay

Cilvēks zāģē koku, meža zāģēšana. Image by hagenstaadt from Pixabay

Ja vēlies uzsākt meža ciršanu, jāsāk būs ar inventarizāciju – bez tās nesaņemsi apliecinājumu koku ciršanai mežā, savukārt regulārā meža inventarizācija būs jāveic vismaz vienu reizi 20 gadu laikā. Savukārt iesniegtos inventarizācijas datus pārbaudīs Valsts meža dienests.

Kāda dokumentācija nepieciešama, lai sāktu meža izciršanu?

Lai varētu uzsākt meža ciršanu, būs nepieciešams nokārtot dažus dokumentus:

Ciršanas pieteikumu aizpilda pēc noteikta parauga. Veidlapu ir iespējams saņemt mežsaimniecībā, kas uzrauga meža apsaimniekošanu konkrētajā pagastā. Ja vēlēsies izcirst kokus – Tev būs nepieciešams arī apliecinājums par to, ka plānotā saimnieciskā darbība ir likumīga. Apliecinājumu koku ciršanai izsniedz vai atsaka izsniegšanu Valsts Meža dienests.

Ļoti svarīgi šeit ir pārzināt nianses, jo gadījumā, ja nebūsi visu sakārtojis, kā nākas, tev var tikt liegta iespēja pieteikties finansiālajam atbalstam, tādēļ ieteicams pakonsultēties ar kādu zinošu padomdevēju un profesionālu meža apsaimniekotāju.

Kādi rādītāji jāņem vērā?

Jāsaprot, kāda veida koku ciršanu vēlies veikt – Galvenā cirte koksnes iegūšanai, Kopšanas cirte mežaudzes stāvokļa uzlabošanai, Sanitārā cirte bojāto un slimo koku izciršanai, rekonstruktīvā cirte vai cita cirte ar nolīku izveidot meža infrastruktūru vai ainavu.

Ja vēlies veikt galveno cirti, lai iegūtu kokmateriālu, Tev būs jāzina, kā aprēķināt mežaudzes vecumu, augsnes bonitāti un vēl dažādas nianses. Ir noteikts vecums, kas jāsasniedz, lai varētu uzsākt meža ciršanu galvenajā cirtē. Turklāt valdošās koku sugas vidējais caurmērs nevar būt mazāks par 1,3m augstumu.

Taču reizēm gadās, ka mežaudze vēl nav sasniegusi galvenās cirtes vecumu vai caurmēru, bet tās stāvoklis ir ļoti bēdīgs – daudz bojātu un slimu koku, kaitēkļu. Šādā situācijā vajadzētu doties uz sava pagasta mežniecību un saņemt pēc Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu. Ja tāds tiek izsniegts, tad ir iespēja nocirst šos kokus arī galvenajā cirtē.

Savukārt pēc meža izciršanas meža īpašniekam būs nepieciešams informēt mežniecību par paveiktajām darbībām – meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu vai koku ciršanu saskaņā ar saņemto ciršanas atļauju. Šāds pārskats jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz nākamā gada 1.februārim, bet vislabāk to izdarīt uzreiz pēc darbu beigšanas.

Katrā ziņā – ja esi meža īpašnieks – tas uzliek kaudzi dažādu pienākumu, taču ne visiem ir zināšanas, kā to visu paveikt, aprēķināt vai izcirst. Tādēļ vislabāk uzticēt profesionāļiem, kas palīdzēs sakārtot mežu, uzlabot tā ražību un tikt galā ar dokumentāciju.

Izlasi arī:

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...