Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Augsnes sagatavošana - pirmais solis ceļā uz sekmīgu mežu atjaunošanu

Mežs, mežsaimniecība, Photo by Oleg Larkin on Unsplash

Mežs, mežsaimniecība, Photo by Oleg Larkin on Unsplash

Nav šaubu - mums visiem patīk dzīvot zaļā un dabiskā vidē, elpot svaigu gaisu, izbaudīt brīvdienas mežā, kas sasniedzams rokas stiepiena attālumā, kā arī gūt labumu no tā praktiskā pienesuma, ko valsts ekonomikai dod mežizstrādes nozare. Tomēr, domājot un saimniekojot ilgtspējīgi, tā, lai Latvijas bagātīgo mežu labumi tiek arī nākamajām paaudzēm, nedrīkst aizmirst arī par pārdomātu un savlaicīgu mežu atjaunošanu.

Mežu atjaunošana - kā mums ar to veicas ?

Mēdz teikt, ka meža atjaunošana ir īpašnieka svēts pienākums pret saviem senčiem un pēctečiem. Pieejot jautājumam pragmatiskāk, jāsaka, ka šo pienākumu nosaka ne vien emocionāla rakstura apsvērumi, bet arī valstī pastāvošais Meža likums, turklāt no prasmīgas meža atjaunošanas īpašniekam sagaidāmi arī ievērojami praktiski ieguvumi ilgtermiņā. Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

Runājot par to, kā mums Latvijā veicas ar mežu atjaunošanu, varam uzreiz nomierināt dabas mīļotāju satrauktos prātus - mūsu zaļajai rotai iznīcība paredzamā nākotnē nedraud.

Saskaņā ar Valsts Mežu dienesta datiem, 2019.gadā Latvijā kopā atjaunoti 44,6 tūkst. ha meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 15,6 tūkst. ha, pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 29,0 tūkst. ha. 2019.gada atjaunošanas apjomi ir par 3,5 tūkst. ha lielāki kā 2018.gadā, tie ir optimāli, stabili un līdzvērtīgi gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām.

Esat nolēmis atjaunot mežu savā īpašumā - ar ko sākt?

Mežu īpašniekiem, kuri paši arī iesaistās to apsaimniekošanā, noteikti jau ir zināms, ka meža atjaunošana ir komplekss pasākums, kas sastāv no vairākiem posmiem.

Ja vien meža augsnes apstākļi ļauj, pirms pašas kociņu stādīšanas ir ļoti ieteicams sākt ar augsnes sagatavošanu.

Augsnes sagatavošana sniedz konkrētus ieguvumus meža atjaunošanas procesā, kurus pratīs novērtēt profesionāls meža apsaimniekotājs. Pareiza sagatavošana uzlabo augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazina zālaugu un nevēlamo sugu konkurenci, veicina kociņu ieaugšanu, atvieglo stādīšanas un sēšanas darbus, samazina kopējās atjaunošanas izmaksas, uzlabo gaismas, mitruma un barības vielu pieejamību un samazina sala un kaitēkļu bojājumus, kā arī labāk palīdz ieaudzēt meža kultūru lauksaimniecības zemēs, kur īpaši traucē zāliens un tā ietekme uz jauniem kociņiem.

Pilnīgi nav ieteicama stādīšana bez augsnes sagatavošanas:

  • Paaugstināta mitruma apstākļos - stādījumi cietīs no mitruma;
  • Auglīgās augsnēs - spēcīgais aizzēlums nomāks iestādītos kociņus, apgrūtinās stādījumu kopšanu, jo kociņus būs grūti atrast, palielināsies kociņu nopļaušanas risks.

Izlaižot augsnes sagatavošanas posmu, īpašnieks riskē zaudēt šķietamo izmaksu ietaupījumu, pieaugot stādījumu kopšanas un papildināšanas izmaksām.

Kad labāk veikt augsnes sagatavošanu ?

Parasti izcirtumā augsnes apstrādi veic aptuveni gadu pēc cirsmas pabeigšanas, vasaras beigās vai rudenī, un kociņus stāda pavasarī.

Tas tāpēc, lai augsne pa ziemu pagūtu nosēsties un sablīvēties, tādējādi novēršot tās strauju izžūšanu. Visbiežāk augsnes sagatavošanā lieto diskveida meža arklu jeb tā saukto meža frēzi, ar kuru augsne tiek sagatavota joslās. Vienkāršāk izsakoties – tiek izkasītas vagas. Augsnes sagatavošanā viens no uzdevumiem ir atsegt minerālaugsni, jo augsnes virskārtu mežā parasti klāj zemsedzes augu un meža nobiru slānis, kas traucē stādīšanai. Tajā pašā laikā augsnes gatavošana sekmē labvēlīga mikroklimata veidošanos stādvietās. Savukārt vaga kalpo kā vadīkla jeb orientieris, gan kociņus stādot, gan arī vēlāk, kad ir izveidojies aizzēlums un jāveic pirmās kopšanas. Augsnes sagatavošana veicina arī meža dabisko atjaunošanos. Atsedzot minerālaugsni, tiek radīti labvēlīgi apstākļi koku sēklu uzdīgšanai.

Kā notiek augsnes sagatavošana ?

Meža izcirtumos, izmantojot speciālus arklus, augsne tiek uzmalta mērķtiecīgi, veidojot vagas un atsedzot minerālaugsni, lai radītu labvēlīgus apstākļus kociņu stādīšanai, ieaugšanai un stādījuma kopšanai.

Atkarībā no konkrētas vietas apstākļiem, augsnes sagatavošanai izvēlas kādu no šiem tehniskajiem izpildījumiem:

  • Ar meža frēzi - vagas dziļumu iespējams regulēt atkarībā no augsnes īpatnībām. Veidojas „tiltiņš” – pārejas vieta starp vagas padziļinājumu un velēnu, kas ir vispiemērotākā vieta stādam normālos mitruma apstākļos;
  • Ar kupicotāju Tiek veidoti augsnes paaugstinājumi - kupicas jeb pacilas, piemērots augsnes apstrādes veids pārmitrās vietās. Veidojas pietiekami bieza velēna, kas neizkalst un uz kuras var stādīt.

Uzticieties profesionāļiem!

Meža īpašnieka statuss mūsdienās patiesībā nozīmē pirmkārt lielu atbildību. Rūpēties par mežu tā, lai neizsaimniekotu dabas resursus nesaprātīgi, ilgtermiņā iegūtu no īpašuma stabilu un vienmērīgi plānotu peļņu un veiktu sistemātiskas darbības meža sakārtošanai, labiekārtošanai un uzturēšanai - tas prasa lielu laika, spēku un zināšanu ieguldījumu. Mūsdienās nav jābūt ekspertam visā, bet ir svarīgi zināt, kur meklēt profesionālu meža apsaimniekotāju palīdzību. Uzticieties pieredzējušiem profesionāļiem ar pieredzi un labu reputāciju, un viņi jums sniegs nepieciešamo atbalstu kā šodien, tā arī nākotnē.Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...