Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Ko saka likums par videonovērošanas kameru uzstādīšanu mājās?

Videonovērošanas kamera (Image by Cristian Molina from Pixabay)

Videonovērošanas kamera (Image by Cristian Molina from Pixabay)

Mājokļa drošība mūždien ir aktuāla tēma un, lai šo mērķi īstenotu, tiek investēts ne tikai drošākās slēdzenēs, ugunsdrošības sistēmās, signalizācijā un mājokļa apdrošināšanā, bet arī tehnoloģijās. Tagad dzīvokli vai māju ir iespējams aprīkot ar moderniem sensoriem, kas uz īpašnieku mobilajiem tālruņiem nosūta paziņojumu par kustību mājās, un videonovērošanas kamerām, kas reāllaikā fiksē mājoklī notiekošo vai ieraksta video failu. Kas jāņem vērā, ja mājās esi nolēmis ierīkot videonovērošanas kameras un kā ir ar privātpersonu privātumu un datu aizsardzību?

Kas jāņem vērā, ja mājās tiek veikta videonovērošana?

LV portālā norādīts, ka videonovērošana privātīpašumā ir atļauta, bet ierīce nedrīkst būt uzstādīta ar skatu uz sabiedrisko telpu, jo patvaļīga un neierobežota cilvēku filmēšana var tikt pielīdzināta izspiegošanai, kas ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums. Videonovērošanu var veikt, ja tai ir konkrēts mērķis, piemēram, aizsargāt savu īpašumu, bet arī tad ir vairākas lietas, kas īpašniekam jāņem vērā.

1. Par videonovērošanas kamerām ir jābrīdina

Ja privātīpašumā tiek veikta videonovērošana, par to ir jābūt uzstādītām zīmēm, kas ir skaidri saskatāmas un kurās norādīts ar kādu mērķi videonovērošana notiek. Kad videonovērošanu veic mājokļa iekštelpās, par to ir jāinformē personas, kuras nav uzskatāmas par novērotāja ģimenes locekļiem, taču kuru privātumu šāda novērošana var skart, piemēram, mājkalpotāji vai viesi.

2. Pārliecinies, ka video kamera filmē tikai to, kas nepieciešams

Ja mērķis ir aizsargāt savu mājokli no kramplaužiem, video novērošanas kamera ir jāuzstāda vietā, kur visticamāk garnadzis var ielavīties, piemēram, ārdurvis. Kameras nedrīkst filmēt sabiedriskā vietā notiekošo, tātad kāpņu telpu, skatu uz ielu vai kaimiņa dārzu. Tikai vietu, kur varētu notikt īpašuma apdraudējums.

3. Uzfilmēto turi drošā vietā un izdzēs ierakstus, kad tie vairs nav vajadzīgi

Ir jānodrošina uzfilmētā materiāla drošība, proti, tiem jābūt noglabātiem drošā vietā, kur neviens cits netiks tiek klāt un tie netiks atskaņoti bez vajadzības. Ja materiāls vairs nav vajadzīgs, tas ir jāizdzēš. Nedrīkst tos glabāt ilgāk kā nepieciešams ar domu “gan jau kādreiz noderēs”. Konkrēts glabāšanas ilgums un daudzums gan nav minēts, bet labāk liekus failus nekur neglabāt.

4. Nofilmētajiem cilvēkiem ir tiesības palūgt ierakstu izdzēst

Ir jāievēro cilvēku datu aizsardzības tiesības un tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kuru ierakstām video, ir tiesīgs piekļūt nofilmētajam materiālam un palūgt tos izdzēst. Viņi ir tiesīgi vērsties pie videonovērošanas veicēja mutiski vai rakstiski, atbildi un datu kopiju saņemot mēneša laikā. Arī ieraksta dzēšana pēc šāda lūguma jāveic mēneša laikā. Datu valsts inspekcija norāda, ka par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem un informācijas nesniegšanu datu subjektam ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 83. pantu. Persona, kuras tiesības ar videonovērošanu ir aizskartas, pret novērotāju var vērsties arī tiesā.

Lasi arī šos rakstus:

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...