Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Rīgā aizliegts atrasties uz ūdenstilpju ledus

Ledus uz ūdenstipnes, Matthias_Groeneveld in Pixabay

Ledus uz ūdenstipnes, Matthias_Groeneveld in Pixabay

Iedzīvotājiem no 3. decembra aizliegts atrasties uz Rīgas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus, informē Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Ņemot vērā esošos laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, iespējams, ka uz Rīgas administratīvajā teritorijā esošajām ūdenstilpēm varētu veidoties nepietiekami izturīga ledus kārta, un atrašanās uz tās varētu būt bīstama.

Paaugstinātas bīstamības periodu uz Rīgas ūdenstilpju ledus ar rīkojumu nosaka Rīgas domes izpilddirektors. Šī rīkojuma izpildi kontrolē Pašvaldības policija.

Atbildība par atrašanos uz ledus ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Lasi arī:

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...