Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Vai drīkst nodokļu deklarācijā iesniegt čekus arī par saviem vecākiem?

Pexels.com/

Pexels.com/

Jā! Valsts ieņēmumu dienests skaidro, ka ikviena fiziska persona, kura guvusi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus un iesniegs gada ienākumu delkarāciju, var atgūt 20% no saviem vai savu ģimenes locekļu mācību jeb izglītības vai medicīnas izdevumiem.

Ģimenes locekļi, kura attaisnotos izdevumus vari norādīt savā deklarācijā ir:

  • vecāki, vecvecāki;
  • bērni, mazbērni;
  • laulātais;
  • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
  • apgādībā esošu personu;
  • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša personu.

Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienu reizi, nepārsniedzot maksimālo normu 600 euro par katru ģimenes locekli.

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...