Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs 0

Zibeņi, Ārlavas pag., Talsu nov., LV-3260