Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Ar Covid-19 saslimušajiem vakcinētajiem slimības lapas plāno apmaksāt jau no pirmās dienas

Nauda, foto by MabelAmber, pixabay.com

Nauda, foto by MabelAmber, pixabay.com

No 2021.gada 25.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim cilvēkiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri ir saņēmušas medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid – 19, piešķirs slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas sakarā ar izsniegtajām darbnespējas lapām B saistībā ar Covid-19 saslimšanu, ziņo Labklājības ministrija.

To paredz grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas otrdien, 19. Oktobrī pieņemti valdības sēdē. Tie vēl jāizskata un jāpieņem Saeimā.

Ko nosaka likuma grozījumi?

Grozījumi paredz, ka, ja vakcinētajiem, pārslimojušiem vai tiem kuri ir saņēmušas medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, ir izsniegta darbnespēja lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ, par laiku no darbnespējas pirmās līdz darbnespējas trešajai dienai izsniegs darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.

Ja personu nosūtīs veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes būs pozitīvas – slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienās līdz persona atgūs darbspējas. Ja analīzes būs negatīvas, bet darbnespēja turpināsies, izsniegtā darbnespējas lapa B noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un atverama darbnespējas lapa A. Slimības nauda un slimības pabalsts tad izmaksājams vispārējā kārtībā. Ja ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, uzskatīs, ka personai nav nepieciešams veikt Covid - 19 analīzes, taču darbnespēja personai turpinās, par laiku pēc darbnespējas trešās dienas, atverama darbnespējas lapa A (pēc analoģijas, kā situācijā, ja Covid-19 analīzes ir negatīvas).

Darba ņēmējiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 un kuriem sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 izsniegta darbnespējas lapa A un tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz 2021. gada 24. oktobrim, bet darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada 25. oktobra, slimības naudu par pārejošu darbnespēju izmaksās darba devējs līdz 10. darbnespējas dienai. Slimības pabalsta izmaksas periodā neieskaitīs dienas, par kurām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19.

Nevakcinētajiem

Cilvēkiem, kurām nebūs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri nebūs saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid – 19, saslimšanas ar Covid – 19 situācijā par pirmajām 10 darbnespējas dienām tiks izsniegta darbnespējas lapa A (apmaksā darba devējs) un, sākot ar 11.darbnespējas dienu, tiks piešķirts slimības pabalsts (par darbnespējas lapu B).

Vairāk lasi:

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...