"Latvijas Banka", Kases un kredītu reģistrs 0

Bezdelīgu iela 3, Rīga, LV-1048
Кассы Банка Латвии и кредитный регистр