Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Īpašos gadījumos būs iespēja saņemt vidējās izglītības dokumentus agrāk

Foto: Paula Čurkste/LETA

Foto: Paula Čurkste/LETA

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju šobrīd strādā pie atsevišķa risinājuma, lai īpašos gadījumos vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventi varētu agrāk saņemt vidējās izglītības dokumentus, ja tie nepieciešami iesniegšanai ārvalstu augstskolās.

Kā jau minēts, sertifikāti par 2023./2024. mācību gadā kārtotajiem vispārējās vidējās izglītības centralizētajiem eksāmeniem būs pieejami no 2024.gada 11.jūlija. Tomēr mācību gada noslēgumā ir aktualizējies jautājums par agrāku vidējās izglītības dokumentu izsniegšanu īpašos gadījumos tiem 12. klases skolēniem vai profesionālās izglītības iestāžu pēdējā kursa audzēkņiem, kuri ir pieteikušies studijām ārvalstu augstskolā, kurā dokumentu iesniegšanas pēdējais termiņš ir pirms 11.jūlija.

Lai šie jaunieši nezaudētu tiesības studēt izvēlētajā ārvalstu augstskolā, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs strādā pie īpaša risinājuma šo jauniešu centralizēto eksāmenu darbu paātrinātai novērtēšanai un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu sagatavošanai.

Valsts atzītus vidējās izglītības dokumentus izsniedz, pamatojoties uz skolas direktora rīkojumu. Tādēļ aicinām 12. klases skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu pēdējā kursa audzēkņus, kuriem ir pamatota nepieciešamība saņemt vidējās izglītības dokumentus agrāk, steidzami vērsties pie savas skolas direktora. Savukārt vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktorus aicinām līdz 2024.gada 20.jūnijam iesniegt Valsts izglītības satura centrā pieteikumu par nepieciešamību ātrāk saņemt centralizēto eksāmenu sertifikātus, pievienojot 12. klases skolēnu vai profesionālās izglītības iestādes pēdējā kursa audzēkņu iesniegumus ar apliecinājumu no ārvalstu augstskolas, ka skolēns vai audzēknis tajā ir pieteicies (pieteikums ir reģistrēts) un informāciju par to, līdz kuram datumam jāiesniedz dokumenti, lai uzņemšanas process augstskolā tiktu noslēgts. Jāpiebilst, ka skolas direktoram pēc skolēna vai audzēkņa pamatota iesnieguma saņemšanas un pieteikuma par sertifikātu ātrāku saņemšanu iesniegšanas Valsts izglītības satura centrā būs arī jāsagatavo izsniegšanai atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.

Atkārtoti uzsveram, ka šādu kārtību būs iespējams īstenot tikai īpašos gadījumos. Vienlaikus informējam, ka Valsts izglītības satura centrs izstrādājis normatīvo aktu projektus, kā arī strādā pie citu procesu sakārtošanas, lai nākamajā mācību gadā varētu izsniegt centralizēto eksāmenu sertifikātus agrāk.

Foto: Paula Čurkste/LETA

Foto: Paula Čurkste/LETA

Šī raksta tēmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas

Похожие новости

Загружаем...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Saturs turpināsies pēc reklāmas