ноября

Novembris izskatās būs diezgan raibs un nemierīgs mēnesis. Gan ārējie apstākļi, gan tevis paša saasinātā uztvere, var kalpot par iemeslu nesaskaņām ar apkārtējiem. Pielūko, lai tev raksturīgā impulsivitāte, nesāk radīt problēmas darbā, nesāk iedragāt attiecības ar augstākstāvošajiem. Kopumā novembris vairāk piemērots radošiem, sabiedriskiem, ar izklaidi, reklāmu saistītiem projektiem. Savukārt, ja tavs darbs skar smalkus aprēķinus, informāciju tehnoloģijas, inženiertehnisko jomu. esi dubultā vērīgs, veicot savus ikdienas pienākumus! Privātajā dzīvē tieksies pēc viegluma un atraisītības, vēlēsies baudīt lielāku brīvības sajūtu. Ja partneris spēs tev to dot, arī tu nepaliksi pateicību parādā. Savukārt, ja tiksi pārlieku iegrožots, ātri vien rādīsi piktu vaigu, izteiksi pārmetumus.