"Balvi" pansionāts 0

Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501