Вы используете старую версию браузера, некоторые интерфейсы могут работать. Мы рекомендуем вам обновить ваш браузер!

Ja nepieciešama advokāta palīdzība ārkārtas situācijā

pexels.com

Ko iesākt ārkārtējās situācijas apstākļos, ja radusies vajadzība pēc profesionālās juridiskās palīdzības? Lai gan daudzi procesi valstī ārkārtas situācijā ir apstājušies, tomēr ir gadījumi, kuru juridisko risināšanu atlikt nevajadzētu. Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova, tiesību doktore (Dr.iur.), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asoc. profesore, sniedz piemērus šādiem gadījumiem, kā arī padomu, kā pašam veikt sākotnējo juridisko izvērtējumu, atbildot uz dažiem vienkāršiem jautājumiem.

Persona jau pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas bijusi iesaistīta tiesvedībā

Tai skaitā:

  • kriminālajā tiesvedībā policijā, prokuratūrā vai tiesā;
  • civilajā tiesvedībā rajonu vai pilsētas tiesā, apgabala tiesā vai Augstākā tiesā;
  • administratīvajā procesā iestādē vai Administratīvajā tiesā;
  • administratīvo pārkāpumu procesā Pašvaldības policijā, Valsts policijā vai kādā citā iestādē vai rajona (pilsētas) tiesā vai apgabala tiesā;
  • konstitucionālajā tiesvedībā Satversmes tiesā; disciplinārajā tiesvedībā iestādē.

Radusies steidzama vajadzība sakārtot juridiskās attiecības ar cilvēku vai valsti

Piemēram, ja saņemta brīdinājuma vēstule par tiesisko seku iestāšanos kāda pienākuma neizpildes rezultātā – no kādas personas vai institūcijas.

Sākotnējais juridiskais izvērtējums mājas apstākļos

Pirmais, ko vajadzētu šādos gadījumos, ir veikt sākotnējo juridisko izvērtējumu, lai saprastu, vai būs nepieciešama profesionālā juridiskā palīdzība un kad tā varētu būt vajadzīga, cik ātri. Atrodoties mājas apstākļos – pašizolācijā, karantīnā vai vienkārši domājot, vai meklēt un uzrunāt advokātu –, vispirms vajadzētu pašam atbildēt uz šādiem vienkāršiem jautājumiem:

  • Kurā iestādē, uz kāda likuma panta vai tiesību normas pamata tiek veikta tiesvedība un kāda veida tiesvedība tā ir: kriminālā, administratīvā, civilā, administratīvā pārkāpuma lieta, disciplinārā lieta?
  • Vai ārkārtējās situācijas regulējums: 03.04.2020. likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” un/vai Ministru kabineta 12.03.2020. noteikumi Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” vispār nosaka jūsu tiesvedības īpašu veikšanas kārtību ārkārtas situācijas apstākļos un īpašu valsts (valsts iestādes) rīcību konkrētajā situācijā?
  • Ko drīkst un kas jādara attiecīgajā tiesvedībā? Kāds ir jūsu tiesiskais statuss un līdz ar to kādi pienākumi, tiesības, pienākumu nepildīšanas sekas paredz attiecīgais procesuālais likums? Vai par pienākumu nesavlaicīgu izpildi vai nepildīšanu likums paredz arī kādas sankcijas (piemēram, naudas sodu, piespiedu naudu par procesuālā pienākuma neizpildi)? Vai pastāv un kādi apstākļi tiek uzskatīti ārkārtējās situācijā par attaisnojošiem procesuālo pienākumu nepildīšanai?
  • Cik ilgi varētu norisināties tiesvedība? Kādi ir tās potenciālie riski, t.sk. no tiesvedības ilguma viedokļa, ņemot vērā ārkārtējās situācijas periodu?

Ja atbildes uz šiem jautājumiem patstāvīgi atrast nevar, būtu jādomā par profesionālās juridiskās palīdzības saņemšanu.