Zvērināta advokāta Ilonas Bulgakovas birojs 0

Ludzas iela 89b, Rīga, LV-1003
Rezervēt pakalpojumu
Darba laiks:
Iepriekš obligāti pierakstoties uz konsultāciju par tālruni 29511421, 66202903, 27223535
  • Pr
  • Ot
  • Tr
  • Ce
  • Pk
  • Se Slēgts
  • Sv Slēgts
Apraksts:
Zvērinātas advokātes, tiesību doktores Ilonas Bulgakovas birojā Jums sniegs nepieciešamo kvalificētu juridisko palīdzību krimināllietās, kriminālsodu izpildes lietās, administratīvo pārkāpumu lietās, administratīvo procesu lietās, ģimenes tiesību lietās.
Sadaļā „Darbības jomas” Jūs atradīsiet detalizētāku informāciju par biroja darbības specializāciju.
Sadarbība ar klientiem notiek, pamatojoties uz savstarpēji panāktu vienošanos, balstoties uz uzticīgām attiecībām, godīgumu un konfidencialitāti lietas vešanas laikā un pēc tās pabeigšanas.
Klientu interešu ievērošana un nodrošināšana, veicot aizstāvību un pārstāvību, ir galvenais nosacījums mūsu biroja darbā.

Cietušo pārstāvība un juridiskā palīdzība krimināllietās; aizturēto, aizdomās turēto, apsūdzēto aizstāvība krimināllietās policijā, prokuratūrā, tiesā.
Pie administratīvās atbildības saukto personu aizstāvība administratīvo pārkāpumu lietās iestādē un tiesā; iesniedzēju un pieteicēju pārstāvība administrātīvajās lietās iestādē un tiesā.
Notiesāto aizstāvība kriminālsodu izpildu lietās tiesā.
Prasītāju un atbildētāju pārstāvība ģimenes lietās.
Juridisko dokumentu sagatavošana.

DARBĪBAS JOMAS
Krimināllietās:
Cietušo personu pārstāvība un juridiskā palīdzība noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.
Aizturēto personu, aizdomās turēto un apsūdzēto personu aizstāvība dažādas sarežģītības pakāpes krimināllietās izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā, tiesā.
Juridiskā palīdzība starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lietās (izdošanas lietas, tiesvedības nodošanas lietās, tiesiskās palīdzības lūgumu izpildes lietās), sadarbība ar citu valstu kolēģiem advokātiem klientu lietās.
Izbraukšana un juridiskās palīdzības sniegšana brīvības atņemšanas iestādē, īslaicīgas aizturēšanas vietā.
Juridisko dokumentu sagatavošana (iesniegumi par kriminālprocesa uzsākšanu, pieteikumi par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju, apelācijas un kasācijas sūdzības, sūdzības par amatpersonu prettiesisku rīcību un lēmumiem, pieteikumi, pieteikumi par kriminālprocesa atjaunošanu).
Juridiskās konsultācijas.

Administratīvā procesa lietās:
Valsts institūcijas (amatpersonas) lēmumu, pašvaldības lēmumu pārsūdzība.
Fizisko/juridisko personu pārstāvība iestādē, Administratīvajā tiesā.
Juridisku dokumentu sagatavošana (pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, iesniegumi iestādei, pieteikumi tiesai).
Juridiskās konsultācijas.

Administratīvo pārkāpumu lietās:
Pie administratīvās atbildības saukto personu aizstāvība.
Cietušo personu aizsardzība iestādē un tiesā.
Juridisko dokumentu sagatavošana (iesniegumi, sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības).
Juridiskās konsultācijas.

Civillietās:
Juridiskā palīdzība ģimenes tiesību jautājumos (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību nodrošināšana).
Juridiskā palīdzība īres tiesību un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos.
Juridisko dokumentu sagatavošana (prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, citi dokumenti).
Juridiskās konsultācijas.

Kriminālsodu un administratīvo sodu izpildes lietās:
Notiesāto personu tiesību aizstāvība tiesā kriminālsodu izpildes, kriminālsodu aizstāšanas jautājumos.
Notiesāto personu tiesību aizstāvība brīvības atņemšanas iestādēs.
Juridisko dokumentu sagatavošana (pieteikumi, iesniegumi, lūgumi).
Juridiskās konsultācijas, t. sk. juridiskās konsultācijas notiesātajām personām sodu izciešanas vietās.