Komentāru pievienošana 1188.lv un citos SIA “Helio Media” piederošos un / vai pārvaldītos sociālajos tīklos

SIA “Helio Media” piederošo un / vai pārvaldīto interneta vietņu (www.1188.lv, kā arī sociālo tīklu konti ar nosaukumiem “360 TV”, “STV Pirmā!” un “1188”) publisko kontu komentāru publicēšanas noteikumi interneta lietotājiem.

Interneta vietņu lietotājiem aizliegts publicēt www.1188.lv un “360 TV”, “STV Pirmā!” un “1188” sociālo tīklu kontos jebkādu informāciju, kuras publicēšana ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, tai skaitā, bet ne tikai:

  • publicēt komentārus, kas ir naidu kurinoši, aicina uz rasu un etnisko nevienlīdzību, diskrimināciju vai vardarbību,
  • publicēt pornogrāfiska rakstura saturu,
  • publicēt nepilngadīgo personu attēlus, video vai informāciju par tiem, ja nav saņemta šādu nepilngadīgo personu vecāku piekrišana,
  • publicēt citas personas personas datus bez šīs personas piekrišanas,
  • publicēt informāciju, kas pārkāpj autortiesības, ja vien autortiesību īpašnieks nav sniedzis piekrišanu šo informāciju (materiālu) publicēt.

SIA “Helio Media” patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkādu informāciju, kas ir pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtām ētikas normām.