SIA „Media 360” privātuma politika

 1. Portālā www.1188.lv un tam piederošos blakus risinājumos, kā mobilās lapas, lietotnes un citas mājas lapas, kas pieder 1188 portālam (turpmāk – Portāls) esošie lietotāju personas dati ir aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Lietotāju personas datu apstrādes mērķis – lietotāju dažāda satura publicēšana (piemēram, lietotāju atsauksmes par lietotnē piedāvātiem pakalpojumiem un precēm, lietotāju publicēti attēli un cits saturs), pakalpojumu piedāvāšana lietotājiem (piemēram, dažādi biznesa piedāvājumi).
 3. Portāla lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir pieejami SIA Media 360 (1188).
 4. Lietotāju personas datu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2.punkts.
 5. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka SIA Media 360 veic lietotāja personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 6. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA Media 360, reģ. Nr. 40103360903, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011.
 7. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka SIA Media 360 ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
  1. ttiesībaizsardzības institūcijām, ja SIA Media 360 saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
  2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja SIA Media 360 konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas SIA Lattelecom, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.
 8. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka SIA Media 360 ir tiesības Portālā esošos lietotāju personas datus izmantot SIA Lattelecom un SIA Lattelecom grupas uzņēmumu iekšējām vajadzībā pakalpojumu attīstībai un lietotāju personas datu analīzei/apkopošanai.