Rūpniecības preces

Uzņēmums pārdod dažādas rūpniecības preces.