Latvijas Nacionālais arhīvs, administrācija 0

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Darba laiks:
Pārtraukums 12 - 13
  • Pr
  • Ot
  • Tr
  • Ce
  • Pk
  • Se Slēgts
  • Sv Slēgts
Apraksts:
LNA kompetenci nosaka Ministru kabineta pieņemtais Latvijas Nacionālā arhīva nolikums. Latvijas Nacionālais arhīvs uzkrāj un saglabā dokumentus ar arhīvisko vērtību, nodrošina to pieejamību, sniedz izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus.
LNA uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un akreditētos privātos arhīvos, akreditē privātos arhīvus, kā arī pilda citas Arhīvu likumā noteiktās funkcijas!