Arodbiedrība

Dažādu nozaru arodbiedrības aizstāv savu biedru intereses, sniedzot konsultācijas par darbinieka tiesībām, iesaistoties strīdu risināšanā starp darba devēju un nodarbināto, kā arī piedaloties koplīgumu izstrādes procesā, aizstāvot darbinieku sociālās un ekonomiskās tiesības.