Malnavas koledža 0

Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5750