Kūdra

Uzņēmumi, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi no kūdras purviem, kā arī kūdras tirdzniecību, piedāvā kūdras briketes kurināšanai, kā arī kūdras substrātus, kas plaši izmantojami dārkopībā augsnes uzlabošanai. Kūdru var izmantot arī kā piesārņojumu absorbējošu materiālu vai siltumizolācijā.