Zilupes pasta nodaļa 0

Partizāņu iela 5, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751