Suntažu vidusskola 0

Suntažu vidusskola, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060
Working hours:
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat Closed
  • Sun Closed
Description:
Darbības nozares: pirmsskola, pamatizglītība un vidējā izglītība.

Skola īsteno šādas izglītības programmas:
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
• pamatizglītības programmu ;
• vispārējās pirmsskolas izglītības programmu;
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
• speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
• interešu izglītības programmas: tautas deju kolektīvi, kori, programmēšana, vides pētnieki, kokapstrāde, vieglatlētika, alpīnisms, futbols, karatē, jaunsardze.
Projekts “Esi līderis”- profesionālās pilnveides izglītības programma „Uzņēmējdarbības pamati”.
Ogres mākslas skolas piedāvātās programmas Suntažu vidusskolā - 5 gadu profesionālās ievirzes izglītības programma ”Vizuāli plastiskā māksla” un mākslas skolas pulciņš.
Ogres mūzikas skolas piedāvātās programmas Suntažu vidusskolā - klavierspēle, ģitāras spēle, flautas spēle un sagatavošanas grupa.