You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Oktobrī Rīgā darbu sāks dienas aprūpes centrs personām ar autiska spektra traucējumiem

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Nākammēnes, 16.oktobrī, Rīgā, Drustu ielā 36A sāks darbu dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar autiska spektra traucējumiem (AST), informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Pakalpojumus jaunajā centrā nodrošinās biedrība "Nepaliec viens", savukārt izmaksu segšanu nodrošinās Rīgas pašvaldība, neizvērtējot personas vai ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

Personām ar autiska spektra traucējumiem ir grūtības sākt darbību, koncentrēties darbībai, pārorientēties no vienas darbības uz citu, ir nepieciešama asistēšana aktivitātēs, grūtības darboties lielākās grupās, zemas sociālās mijiedarbības prasmes, trauksme pie izmaiņām, augsts sensorais jutīgums, tāpēc izveidots specifisks dienas aprūpes centrs, kurā nodarbinātības aktivitātes tiks pielāgotas katra individuālajam spēju līmenim un vajadzībām.

Pakalpojuma mērķis ir pilngadīgām personām ar AST un viņu ģimenes locekļiem uzlabot dzīves kvalitāti un sniegt profesionālu atbalstu, lai uzlabotu personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Tiesības saņemt centra pakalpojumu ir pilngadīgai personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pašvaldības teritorijā, kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā, ir nepieciešams centra pakalpojums.

Tāpat var pieteikties personas ar viegli un mēreni izteiktiem garīga rakstura autiska spektra traucējumiem, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

Rīgas pašvaldība aicina pieteikt potenciālos klientus dienas aprūpes centrā.

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Šī raksta tēmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas

Similar advices

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Saturs turpināsies pēc reklāmas