Kravu ekspedīcija

kravu ekspedīciju veic ekspeditors jeb komersants, kas organizē kravu pārvadājumus un ar tiem saistītos pakalpojumus saskaņā ar līgumu