Salikto kravu pārvadājumi

Salikto kravu pārvadājumi ļauj samazināt kravas transportēšanas izmaksas, jo vienlaikus krava tiek komplektēta no vairākām magabarīta kravām.