Atbalsts lauksaimniekiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sniedz atbalstu lauksaimniekiem, konsultējot tos biznesa plānošanas jautājumos, grāmatvedības jautājumos, informē par iespējamo atbalsta saņemšanu lauksaimniecībā un finansējuma piesaistes iespējām, atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanas procesā, kā arī attīstībā lauksaimniecības uzņēmumus, mežsaimniecībā vai zivsaimniecībā strādājošos, kā arī pārtikas ražotājus. Tiek veikti pētījumi un organizēti semināri un apmācības lauksaimniekiem