Latvijas Pareizticīgā Baznīca, Sinode 0

Pils iela 14, Rīga, LV-1050