Bibliotēka

Ikvienā pilsētā ir vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas, kas nodrošina plašu daiļliteratūras, izglītojošās literatūras, periodikas, mācību literatūras pieejamību saviem lasītājiem. Bibliotēkās ir pieejami:
• tematiskās izstādes un pasākumi;
• lasītavas, bērnu un pieaugušo literatūras katalogi;
• maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana;
• bezmaksas interneta pieejamība, tai skaitā WIFI.
O. Kalpaka iela 60a, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Gulbenes novadā darbojas 39 bibliotēkas. Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģi...
Daugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5413 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācija...
Pagastmāja, Daudzeva, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., LV-5111 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, apvienojoties Aizkraukles, Kok...
Dobeles šoseja 100A, Jelgava, LV-3003 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Miezītes filiālbibliotēka ir publiskā bibliotēka ar grāmatu, žurnālu, laikrakstu, mūzikas un...
Loka maģistrāle 17, Jelgava, LV-3004 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jelgavas Pārlielupes bibliotēka ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle. Plašs piedāvājumu...
Jūras iela 14, Aloja, Limbažu nov., LV-4064 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Limbažu novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu,...