Bibliotēka

Ikvienā pilsētā ir vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas, kas nodrošina plašu daiļliteratūras, izglītojošās literatūras, periodikas, mācību literatūras pieejamību saviem lasītājiem. Bibliotēkās ir pieejami:
• tematiskās izstādes un pasākumi;
• lasītavas, bērnu un pieaugušo literatūras katalogi;
• maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana;
• bezmaksas interneta pieejamība, tai skaitā WIFI.
O. Kalpaka iela 60a, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Gulbenes novadā darbojas 39 bibliotēkas. Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģi...
Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5413 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Naujenes bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas struk...
Andreja Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5201 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kur...
A.Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5202 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kur...
Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ar struktūrvienību, Aizkraukles pagasta bibliotēka
Vecmuiža, Asare, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jēkabpils novada Asares bibliotēka. Maksājumu pieņemšanas un pabalstu izmaksu diena - pirmd...
Biržu iela 12, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jēkabpils novada Biržu bibliotēka. Maksājumu pieņemšanas un pabalstu izmaksu diena - Otrdie...
Kamenes, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka. Maksājumu pieņemšanas un pabalstu izmaksu diena - tre...
Dunavas skola, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka. Maksājumu pieņemšanas un pabalstu izmaksu diena - Otrd...