Bibliotēka

Ikvienā pilsētā ir vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas, kas nodrošina plašu daiļliteratūras, izglītojošās literatūras, periodikas, mācību literatūras pieejamību saviem lasītājiem. Bibliotēkās ir pieejami:
• tematiskās izstādes un pasākumi;
• lasītavas, bērnu un pieaugušo literatūras katalogi;
• maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana;
• bezmaksas interneta pieejamība, tai skaitā WIFI.
O. Kalpaka iela 60a, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Gulbenes novadā darbojas 39 bibliotēkas. Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģi...
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena no Latvijas lielākajām publiskajām bibliotēkām, tās kr...
Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Bibliotēkas lietotāju kopskaits ir 4332, no tiem 1573 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. B...
Daugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5413 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācija...
Dobeles šoseja 100A, Jelgava, LV-3003 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Miezītes filiālbibliotēka ir publiskā bibliotēka ar grāmatu, žurnālu, laikrakstu, mūzikas un...