Bibliotēka

Ikvienā pilsētā ir vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas, kas nodrošina plašu daiļliteratūras, izglītojošās literatūras, periodikas, mācību literatūras pieejamību saviem lasītājiem. Bibliotēkās ir pieejami:
• tematiskās izstādes un pasākumi;
• lasītavas, bērnu un pieaugušo literatūras katalogi;
• maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana;
• bezmaksas interneta pieejamība, tai skaitā WIFI.
O. Kalpaka iela 60a, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Telefons Mājas lapa E-pasta adrese
Gulbenes novadā darbojas 39 bibliotēkas. Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģi...
Akadēmijas iela 26, Jelgava, Jelgavas nov., LV-3001 Telefons Mājas lapa E-pasta adrese
Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena no Latvijas lielākajām publiskajām bibliotēkām, tās kr...