Bibliotēka

Ikvienā pilsētā ir vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas, kas nodrošina plašu daiļliteratūras, izglītojošās literatūras, periodikas, mācību literatūras pieejamību saviem lasītājiem. Bibliotēkās ir pieejami:
• tematiskās izstādes un pasākumi;
• lasītavas, bērnu un pieaugušo literatūras katalogi;
• maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana;
• bezmaksas interneta pieejamība, tai skaitā WIFI.
O. Kalpaka iela 60a, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Gulbenes novadā darbojas 39 bibliotēkas. Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģi...
Zemgales iela 24, Olaine, Olaines nov., LV-2114 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Vietējas nozīmes publiskā bibliotēka Olainē, dibināta 1965. gadā. Tās struktūru veido abonem...
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena no Latvijas lielākajām publiskajām bibliotēkām, tās kr...
Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Bibliotēkas lietotāju kopskaits ir 4332, no tiem 1573 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. B...
Gaismas iela 1 - 1, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu, literatūras popularizēšanas pasākumus, interneta pie...
Meža iela 2, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Tematiskas tikšanās, literatūras izstādes, elektroniskās datu bāzes, abonements ar brīvpieej...
Kūdras iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Jaunākā ārzemju un latviešu literatūru, preses izdevumi latviešu, krievu, angļu un vācu valo...