Būvinženieris Ziedonis Kagainis, ēku tehniskā apsekošana 0

Rīga