Internātskolas, speciālā izglītība

Internātskolas nodrošina  vispārējo vai speciālo izglītību (pamatizglītību, vidējo izglītību) un dienesta viesnīcas. Internātskolās mācību process dažkārt var atšķirties no citām skolām, piemēram:
• Vispārējās izglītības process ir kombinēts ar padziļinātu kāda virziena apguvi, piemēram, sports, mūzika, māksla;
• Speciālās internātskolas bērniem ar īpašām vajadzībām – ar veselības problēmām, kustību traucējumiem, invaliditāti, mācīšanās traucējumiem;
• Daudzas internātskolas nodrošina arī iespēju apgūt arodu vai profesiju
Aleksandrovas skola, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Aleksandrovas pamatskola ir Krāslavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura realizē spec...
Padure, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Pamatskola atrodas Padurē, 4 km uz ziemeļiem no Aizputes, braucot pa Aizputes – Pāvilostas š...
Rozentovas iela 9, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Rēzeknes novada Rozentovas pamatskolas darbinieki nodrošina bērnu garīgās attīstības un vese...
Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Dzelzavas Pakalnu pamatskola dibināta 1965. gadā. Skola piedāvā izglītību šādās programmās:...
Katvaru skola, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4001 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Limbažu novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu,...