Internātskolas, speciālā izglītība

Internātskolas nodrošina  vispārējo vai speciālo izglītību (pamatizglītību, vidējo izglītību) un dienesta viesnīcas. Internātskolās mācību process dažkārt var atšķirties no citām skolām, piemēram:
• Vispārējās izglītības process ir kombinēts ar padziļinātu kāda virziena apguvi, piemēram, sports, mūzika, māksla;
• Speciālās internātskolas bērniem ar īpašām vajadzībām – ar veselības problēmām, kustību traucējumiem, invaliditāti, mācīšanās traucējumiem;
• Daudzas internātskolas nodrošina arī iespēju apgūt arodu vai profesiju
Aleksandrova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Aleksandrovas internātpamatskola ir Dagdas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura realizē...
Maskavas iela 178, Rīga, LV-1019 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Rīgas Lastādijas pamatskola izveidota 2010.gada 1.septembrī skolu tīkla optimizācijas rezult...
Antūži, Variešu pag., Krustpils nov., LV-5209 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Antūžu speciālā internātpamatskola realizē 6 speciālās pamatizglītības programmas - latviešu...
Padure, Lažas pag., Aizputes nov., LV-3456 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Pamatskola atrodas Padurē, 4 km uz ziemeļiem no Aizputes, braucot pa Aizputes – Pāvilostas š...
Rozentovas iela 9, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Rēzeknes novada speciālās pamatskolas darbinieki nodrošina bērnu garīgās attīstības un vesel...
Pamūšas skola, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Pamūšas speciālā pamatskolā apgūst : Speciālās pirmsskolas izglītības programmas, Speciāl...
Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Dzelzavas internātpamatskola dibināta 1965. gadā. Dzelzavas internātpamatskolā tiek realizē...
Internātskola, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Gaujienas pamatskola ir Apes novada domes izglītības iestāde, kas atrodas Apes novada Gaujie...