Izglītības pārvalde

Izglītības pārvaldes jeb skolu valdes koordinē mācību un audzināšanas iestāžu pārvaldes jautājumus, lemj par kategorijas piešķiršanu pedagoģiskajiem darbiniekiem, izsaka priekšlikumu par budžeta līdzekļu sadali un mācību iestāžu izvietojumu, pārprofilēšanu, kā arī pārrauga izglītojamo skaita izmaiņas un koordinē rindas pašvaldību bērnu dārzos.
K. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Lai īstenotu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē esošās jomas...